• Nederlands
  • Deutsch
  • English

Blog VIB

Geknikte mais, wat nu?

dinsdag, 19 september 2017

De storm die vorige week over Nederland raasde, heeft in verschillende maispercelen zijn sporen nagelaten. Met name langere, massale maisgewassen met een hoog kolfaandeel en daarmee kolfgewicht zijn door de storm getroffen.

De getroffen mais is het meest geknikt op een stengeldeel tussen de 3e en de 4e knoop of tussen de 4e en de 5e knoop, op zo’n 50-70 cm hoogte. De geknikte stengels liggen als een soort van ‘deken’ op deze hoogte over elkaar heen.
Door een open ruimte onder deze laag kan het gewas drogen en nog enigzins verder afrijpen. In dergelijke situaties is het niet beslist noodzakelijk om direct te oogsten. Met een breuk op deze hoogte is de ervaring dat een dergelijk gewas, met een hakselaar met een rijenonafhankelijke bek, zonder al te grote veldverliezen te oogsten is.

Lees meer


Hoger hakselen voor besparing krachtvoer

woensdag, 13 september 2017

Bijna dagelijks horen we van onze klanten dat de mais er mooi bij staat dit jaar. Ook Maismeetnet meldt dat de mais gemiddeld een meter langer is dan vorig jaar. Dat zou moeten resulteren in een topopbrengst!

Vergeet echter niet dat bij heel veel massa de verhouding kolf versus restplant in het voordeel zal zijn van de hoeveelheid blad en stengel. Wetende dat de voederwaarde voornamelijk uit de kolf komt, kan de voederwaarde van snijmais tegenvallen.

Lees meer


Gevolgen van hitte op de vruchtbaarheid

vrijdag, 4 augustus 2017

‘Vruchtbaarheid’ is een gevolg van het management op een melkveebedrijf. Slechts een klein deel van problemen met vruchtbaarheid ligt echt aan het dier zelf. Maar laten we eerst alle neuzen dezelfde kant op zetten, want wat bedoelen we eigenlijk met ‘vruchtbaarheid’?

Lees meer


Hittestress

woensdag, 24 mei 2017

De zomerperiode is een periode waarin alertheid geboden is. Het weer kan omslaan en temperaturen kunnen snel oplopen. De temperatuur heeft veel invloed op de koe. Een koe gedijt het beste bij een temperatuur tussen -5 en +18 graden Celsius.

Lees meer


Weidegang blog deel 1: Wel of geen weidegang ?

maandag, 24 april 2017

In deze vierdelige blog bespreken we de facetten die komen kijken bij weidegang. Hiermee willen wij je helpen bij het maken van de juiste beslissing en je voorbereiden op het weiden. In dit eerste deel bespreken we de succesfactoren van weidegang.
Lees meer