• Nederlands
  • Deutsch
  • English

Blog VIB

VIB in melkveemagazine met Topmaïs!

vrijdag, 22 december 2017

Door het vakblad melkveemagazine zijn wij gevraagd om mee te werken aan het project Topmaïs. Topmaïs is een initiatief van Agrio om kennis te delen met betrekking tot de maïsteelt.

VIB geeft onafhankelijk advies omtrent maisteelt aan drie deelnemers aan dit project. We gaan in op de resultaten van de maisteelt, maar vooral op de gevolgen hiervan op het rantsoen, de koeien, het bouwplan, bemesting, etc.

Onze adviseur Gert van Maanen ging afgelopen week bij ondernemer Bart de Kruijf in Werkhoven op bezoek. Lees hier het verslag:


VIB in de media: Topmaïs

donderdag, 14 december 2017

Door het vakblad melkveemagazine zijn wij gevraagd om mee te werken aan het project Topmaïs. Topmaïs is een initiatief van Agrio om kennis te delen met betrekking tot de maïsteelt.

VIB geeft onafhankelijk advies omtrent maisteelt aan drie deelnemers aan dit project. We gaan in op de resultaten van de maisteelt, maar vooral op de gevolgen hiervan op het rantsoen, de koeien, het bouwplan, bemesting, etc.

Onze adviseur Eelke Sikkema ging vorige week bij ondernemer Jan Hemstede in Ommen op bezoek. Lees hier het verslag:

 

 

 


Geknikte mais, wat nu?

dinsdag, 19 september 2017

De storm die vorige week over Nederland raasde, heeft in verschillende maispercelen zijn sporen nagelaten. Met name langere, massale maisgewassen met een hoog kolfaandeel en daarmee kolfgewicht zijn door de storm getroffen.

De getroffen mais is het meest geknikt op een stengeldeel tussen de 3e en de 4e knoop of tussen de 4e en de 5e knoop, op zo’n 50-70 cm hoogte. De geknikte stengels liggen als een soort van ‘deken’ op deze hoogte over elkaar heen.
Door een open ruimte onder deze laag kan het gewas drogen en nog enigzins verder afrijpen. In dergelijke situaties is het niet beslist noodzakelijk om direct te oogsten. Met een breuk op deze hoogte is de ervaring dat een dergelijk gewas, met een hakselaar met een rijenonafhankelijke bek, zonder al te grote veldverliezen te oogsten is.

Lees meer


Hoger hakselen voor besparing krachtvoer

woensdag, 13 september 2017

Bijna dagelijks horen we van onze klanten dat de mais er mooi bij staat dit jaar. Ook Maismeetnet meldt dat de mais gemiddeld een meter langer is dan vorig jaar. Dat zou moeten resulteren in een topopbrengst!

Vergeet echter niet dat bij heel veel massa de verhouding kolf versus restplant in het voordeel zal zijn van de hoeveelheid blad en stengel. Wetende dat de voederwaarde voornamelijk uit de kolf komt, kan de voederwaarde van snijmais tegenvallen.

Lees meer


Gevolgen van hitte op de vruchtbaarheid

vrijdag, 4 augustus 2017

‘Vruchtbaarheid’ is een gevolg van het management op een melkveebedrijf. Slechts een klein deel van problemen met vruchtbaarheid ligt echt aan het dier zelf. Maar laten we eerst alle neuzen dezelfde kant op zetten, want wat bedoelen we eigenlijk met ‘vruchtbaarheid’?

Lees meer