fbpx
  • Nederlands
  • Deutsch
  • English

De VIB adviseur is uw ongebonden klankbord en financiële coach.

Het financieel management van uw melkveebedrijf is geen eenvoudige opgave. Onze financiële specialisten weten wat belangrijk is in de melkveehouderij: meer rendement zonder afbreuk te doen aan de gezondheid van uw melkvee of de kwaliteit van uw bedrijfsvoering.

Optimale prestatie tegen lage kosten

Uit analyse van de exploitatie rekening van een gemiddeld melkveebedrijf blijkt dat de invloed om te sturen in de kosten beperkt is. De vaste kosten zijn vooral een gevolg van investeringen en beslissingen uit het verleden. Op de directe kosten en opbrengsten heeft u als ondernemer de meeste invloed. Het gaat er om de koe en de grond zo optimaal mogelijk te laten presteren tegen zo laag mogelijke kosten. Hierin ligt de expertise van VIB.

De boer als ondernemer

Om een maximaal financieel rendement te realiseren als melkveehouder, moet u een doorgewinterde ondernemer zijn. U moet planmatig werken, onderhandelen met leveranciers, anticiperen op veranderende regelgeving, in harmonie met uw omgeving ondernemen en natuurlijk voor uzelf een inkomen en toekomst financieel veilig stellen.

Ondersteuning van VIB

VIB kan u ondersteunen met uw management . Dit doen wij door als klankbord te fungeren voor de strategische bedrijfsontwikkeling en de actieve begeleiding bij deze processen. Dit moet leiden tot een positieve rendementsontwikkeling in uw bedrijf. Hierdoor creëert u een betere onderhandelingspositie richting toeleveranciers.

Hoe werkt een financieel adviestraject?

VIB gebruikt uw doelstellingen als uitgangspunt. Samen kijken we naar uw huidige bedrijfssituatie en waar uw toekomstambities liggen. VIB kijkt vervolgens hoe u deze toekomstplannen, met als vertrekpunt de huidige situatie, kunt realiseren. Dit doen wij aan de hand van een interne analyse en een bedrijfsbezoek. In deze analyse verwerken wij de recente jaarcijfers en toekomstwensen van de ondernemer.

VIB zal de uitkomsten van de analyse verwerken in een rapport en aangeven of het reëel is. Als dat zo is, komen hier actiepunten uit voort. Vervolgens wordt dit ieder kwartaal bekeken en besproken. Hiermee toetsen wij de ontwikkelingen en stellen onze adviseurs vast of de ontwikkelingen volgens plan verlopen. Dit gebeurt meestal aan de hand van de liquiditeitsplanning en de gerealiseerde kasstroom.

Inzicht per kg melk

Door onze werkwijze wordt de kostprijs per kg. melk inzichtelijker wat veelal leidt tot meer discipline in uitgaven en investeringen. Daarnaast heeft u uw financiële situatie en uw doelstellingen scherp waardoor u zorgelozer kunt ondernemen. Tevens heeft u een professioneel klankbord ter beschikking waar u op terug kunt vallen.

Het inschakelen van VIB Financieel levert meer op dan dat het u kost, zowel in euro’s als in ontzorgen. Uw uitdaging is onze uitdaging!

Meer weten?

Neem contact op met Jan Hamming via 0592- 614 265 of jhhamming@vibconsulting.nl