fbpx
  • Nederlands
  • Deutsch
  • English

Blog VIB

Fosforverlaging niet ten koste van gezonde koe

dinsdag, 22 maart 2016

Nu het besluit eindelijk is genomen over de fosfaatrechten, gaat de sector op zoek naar grenzen om de beperking zo min mogelijk te voelen.

Er wordt veel gesproken over het vergroten van mineralenefficiëntie via BEX en de kringloopwijzer. Daarnaast willen ondernemers de hoeveelheid jongvee terugbrengen en de levensduur van de koe verhogen. Uiteraard komt ook het verder terugdringen van fosfor via het voer weer aan de orde. Op zich een goede zaak maar zitten hier ook grenzen aan?

Ongeveer 2 jaar geleden hadden de veehouders en dierenartsen in Noord-Nederland nog nooit gehoord van de P-Pil en melkziekte infusen met extra P. In het Zuiden lag dit anders; gedreven door BEX, mestafvoer e.d. was men daar al veel langer bezig om fosfaataanvoer via voeding terug te dringen. Dit had tot gevolg dat hier de eerste gevallen van de zogenaamde  “downer koeien” plaatsvonden. Al snel had men in de gaten dat het ging om een fosfor tekort. Wanneer deze koeien extra fosfor verstrekt kregen in de vorm van de P-pil of via een infuus bleek dat ze binnen enkele uren weer konden staan. Toen ook de veehouders in het Noorden de fosforvoorziening gingen verlagen (mengvoederconvenant) kreeg men dezelfde problemen. Ook hier werkte de remedie van P-pil.

Met andere woorden door curatief handelen werd en wordt het fosforprobleem opgelost. Maar is dit de enige oplossing? VIB streeft naar een preventieve werkwijze in plaats van curatieve werkwijze. Voor de preventieve oplossing moeten we kijken naar de bron van het probleem. In dit geval moeten we kijken waar het probleem van de “downer koe” begint. We moeten de vraag stellen: waar begint de fosforstroom van de koe?
De fosforstroom begint in de bodem. Door de juiste bemesting kan hier dus de eerste optimalisatie gemaakt worden. Daarna kijken we naar het rantsoen. Welke optimalisatie kunnen we hier toepassen binnen de grenzen waarin de koe gezond blijft?
Het uiteindelijk streven is een gezonde koe met een optimaal rantsoen van een optimale grond. Hiermee is de kringloop rond. Wil je optimaal presteren binnen de gestelde (fosfor) grenzen dan moet je de hele schakel van bodem tot koe onder controle hebben.

Wil je weten hoe je hierin de juiste stappen maakt? Neem contact op met Alidus Hidding via 0592-614 265 of ahidding@vibconsulting.nl