• Nederlands
  • Deutsch
  • English

Onafhankelijk voeradvies

icoon-voeding

VIB geeft onafhankelijk voeradvies voor uw melkvee.

Onze voeradviseurs geven u advies op maat op basis van jarenlange ervaring, onderzoek en analyses. En uiteraard met de gezondheid van uw melkkoeien als uitgangspunt.

Optimale voederwinning

icoon-voederwinning

Wij weten dat een hoge ruwvoerkwaliteit essentieel is voor uw melkveebedrijf.

U wilt uw ruwvoer zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van uw melkkoeien. Ons grondige advies voor het meeste en beste ruwvoer baseren we onder andere op melkvee, wetgeving en regels, uw wensen en onze kennis.

Financieel rendement

icoon-financieel

De VIB adviseur is uw ongebonden klankbord en financiële coach.

Het financieel management van uw melkveebedrijf is geen eenvoudige opgave. Onze financiële specialisten weten wat belangrijk is in de melkveehouderij: meer rendement zonder afbreuk te doen aan de gezondheid van uw melkvee of de kwaliteit van uw bedrijfsvoering.

indexboeren

Ik ben melkveehouder omdat ik vrij wil zijn. Omdat ik op mijn manier wil werken, met en in de natuur. Daarom werk ik samen met mensen die mij snappen. Die mij in mijn waarde laten als zelfstandig, onafhankelijk ondernemer.

Ik wil eerlijk en onafhankelijk advies en niet gebonden aan een product.

Ik wil advies van mensen die breder kijken. Bij VIB noemen ze dat IndeXboeren. Ze kijken niet alleen naar de koe en het rantsoen, maar ook naar de bodem. In de heldere overzichten van IndeXboeren zie ik in één oogopslag hoe het ervoor staat met mijn bedrijf. Met al die gegevens komt VIB met scherpe inzichten, die precies passen bij mijn eigen bedrijfssituatie en managementstijl. Soms bevestigen die mijn eigen ideeën, soms zijn het voor mij nieuwe mogelijkheden.

Kijk, dat is wat ik wil. Eerlijk advies voor de onafhankelijke melkveehouder.

nieuws

VIB in de media: Veranderingen in rantsoen melkvee

Afgelopen week verscheen er een interessant artikel in de boerderij, waar wij aan mee hebben gewerkt, over de veranderingen in de rantsoenen van melkkoeien. Volgens, eigenaar van VIB, Alidus Hidding is er grote winst te halen rondom planmatig ruwvoer maken, waarbij meer rekening met de kwaliteit en herkomst en de behoefte van de dieren wordt gehouden. “We maaien nu vier

Lees meer

Voorkom Hittestress

De temperaturen lopen deze week weer op richting de 30 graden of meer. Het is dan belangrijk de koeien goed in de gaten te houden in verband met hittestress. De temperatuur heeft veel invloed op de koe. Een koe gedijt het beste bij een temperatuur tussen -5 en +18 graden Celsius. Hittestress wordt veroorzaakt door een combinatie van een hoge

Lees meer

team

Dianne Benschop, adviseur Nederland

“De gezondheid van de koe heeft mijn prioriteit”