• Nederlands
  • Deutsch
  • English
BODEM
VOER
KOE
GEZOND RENDEMENT
BODEM

Voor een optimale kwaliteit en kwantiteit ruwvoer is een gezonde bodem essentieel. De bodem-indeX toetst de kwaliteit van jouw bodem en gaat daarbij uit van de kracht van de bodem en de behoefte van het gewas. Je krijg advies over de verbetering van de structuur van jouw bodem en de juiste bemesting. Het resultaat: optimaal eigen ruwvoer, in kwaliteit en kwantiteit.

VOER

Uitgaande van jouw eigen geteelde ruwvoer worden jouw koeien optimaal gevoerd. De voer-indeX toetst de samenhang van het hele voedingsproces: van de grond tot opname door de koe. Gedurende dit voedingsproces zijn vele factoren van invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het ruwvoer. Het resultaat: lagere voerkosten en gezondere koeien.

KOE

Zonder vitale koeien geen gezond rendement. De koe-indeX geeft jou in één oogopslag inzicht in de gezondheid, reproductie en productie van de veestapel. Wij sterven ernaar jouw koeien minimaal vier lactaties probleemloos melk te laten geven, op basis van jouw eigen ruwvoer. Het resultaat: een duurzame veestapel.

BODEM

De heldere overzichten van IndeXboeren laten in één oogopslag zien hoe het ervoor staat met mijn bedrijf. Met behulp van al die gegevens komt VIB met scherpe inzichten en praktische tips, die precies passen bij jouw eigen bedrijfssituatie en managementstijl. Het resultaat: met minder inspanning een gezond rendement.

GEZOND RENDEMENT

De heldere overzichten van IndeXboeren laten in één oogopslag zien hoe het ervoor staat met mijn bedrijf. Met behulp van al die gegevens komt VIB met scherpe inzichten en praktische tips, die precies passen bij jouw eigen bedrijfssituatie en managementstijl. Het resultaat: met minder inspanning een gezond rendement.

KOE

Zonder vitale koeien geen gezond rendement. De koe-indeX geeft jou in één oogopslag inzicht in de gezondheid, reproductie en productie van de veestapel. Wij sterven ernaar jouw koeien minimaal vier lactaties probleemloos melk te laten geven, op basis van jouw eigen ruwvoer. Het resultaat: een duurzame veestapel.

VOER

Uitgaande van jouw eigen geteelde ruwvoer worden jouw koeien optimaal gevoerd. De voer-indeX toetst de samenhang van het hele voedingsproces: van de grond tot opname door de koe. Gedurende dit voedingsproces zijn vele factoren van invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het ruwvoer. Het resultaat: lagere voerkosten en gezondere koeien.

BODEM

Voor een optimale kwaliteit en kwantiteit ruwvoer is een gezonde bodem essentieel. De bodem-indeX toetst de kwaliteit van jouw bodem en gaat daarbij uit van de kracht van de bodem en de behoefte van het gewas. Je krijg advies over de verbetering van de structuur van jouw bodem en de juiste bemesting. Het resultaat: optimaal eigen ruwvoer, in kwaliteit en kwantiteit.

De koe is de indicator voor de bedrijfsprocessen. Wil je als ondernemer een gezond rendement bereiken, dan zijn vitale koeien een voorwaarde. Echter zien wij dat de omstandigheden waaronder de koe melk produceert de laatste jaren is veranderd. Ze moet meer produceren uit ruwvoer wat niet de optimale kwaliteit heeft. Om deze tekortkomingen van het ruwvoer te compenseren worden vaak producten bijgekocht. Door de hogere productie kan de gezondheid van de koe onder druk komen te staan.

Door de huidige Nederlandse mestwetgeving zal de melkveehouder scherpere keuzes moeten maken. Dit leidt ertoe dat een duurzame veestapel steeds belangrijker wordt.
Om deze reden hebben wij de koe-indeX ontwikkeld, welke inzicht geeft in de gezondheid, reproductie en productie van jouw veestapel. Verschillende fases die allemaal belangrijk zijn.

Wat doen we?

Iedere ondernemer heeft eigen doelstellingen wat betreft de levensduur van de veestapel. Wij vinden dat de ondergrens ligt op een levensproductie van minimaal 25.000 tot 30.000 kg melk. Verder kijken we naar een goed getimede inseminatie, een hoge IR (insemination rate) en een bij het bedrijf passende tussen-kalftijd. Hierbij zijn de gezondheid en vitaliteit van de koe evenals het vakmanschap van de ondernemer zeer belangrijk.

Wij toetsen met de koe-indeX de volgende vier hoofdthema’s:

  • Diergezondheid veestapel
  • Vruchtbaarheid
  • Ziektestatus
  • Moderne kengetallen

Het resultaat