fbpx
  • Nederlands
  • Deutsch
  • English
BODEM
VOER
KOE
GEZOND RENDEMENT

Voor een optimale kwaliteit en kwantiteit ruwvoer is een gezonde bodem essentieel. De bodem-indeX toetst de kwaliteit van jouw bodem en gaat daarbij uit van de kracht van de bodem en de behoefte van het gewas. Je krijg advies over de verbetering van de structuur van jouw bodem en de juiste bemesting. Het resultaat: optimaal eigen ruwvoer, in kwaliteit en kwantiteit.

Uitgaande van jouw eigen geteelde ruwvoer worden jouw koeien optimaal gevoerd. De voer-indeX toetst de samenhang van het hele voedingsproces: van de grond tot opname door de koe. Gedurende dit voedingsproces zijn vele factoren van invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het ruwvoer. Het resultaat: lagere voerkosten en gezondere koeien.

Zonder vitale koeien geen gezond rendement. De koe-indeX geeft jou in één oogopslag inzicht in de gezondheid, reproductie en productie van de veestapel. Wij sterven ernaar jouw koeien minimaal vier lactaties probleemloos melk te laten geven, op basis van jouw eigen ruwvoer. Het resultaat: een duurzame veestapel.

De heldere overzichten van IndeXboeren laten in één oogopslag zien hoe het ervoor staat met mijn bedrijf. Met behulp van al die gegevens komt VIB met scherpe inzichten en praktische tips, die precies passen bij jouw eigen bedrijfssituatie en managementstijl. Het resultaat: met minder inspanning een gezond rendement.

GEZOND RENDEMENT

De heldere overzichten van IndeXboeren laten in één oogopslag zien hoe het ervoor staat met mijn bedrijf. Met behulp van al die gegevens komt VIB met scherpe inzichten en praktische tips, die precies passen bij jouw eigen bedrijfssituatie en managementstijl. Het resultaat: met minder inspanning een gezond rendement.

KOE

Zonder vitale koeien geen gezond rendement. De koe-indeX geeft jou in één oogopslag inzicht in de gezondheid, reproductie en productie van de veestapel. Wij sterven ernaar jouw koeien minimaal vier lactaties probleemloos melk te laten geven, op basis van jouw eigen ruwvoer. Het resultaat: een duurzame veestapel.

VOER

Uitgaande van jouw eigen geteelde ruwvoer worden jouw koeien optimaal gevoerd. De voer-indeX toetst de samenhang van het hele voedingsproces: van de grond tot opname door de koe. Gedurende dit voedingsproces zijn vele factoren van invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het ruwvoer. Het resultaat: lagere voerkosten en gezondere koeien.

BODEM

Voor een optimale kwaliteit en kwantiteit ruwvoer is een gezonde bodem essentieel. De bodem-indeX toetst de kwaliteit van jouw bodem en gaat daarbij uit van de kracht van de bodem en de behoefte van het gewas. Je krijg advies over de verbetering van de structuur van jouw bodem en de juiste bemesting. Het resultaat: optimaal eigen ruwvoer, in kwaliteit en kwantiteit.

INDEXBOEREN

Wanneer we naar een melkveebedrijf kijken zouden we het bedrijf in verschillende schakels kunnen opdelen. De schakels zijn: de bodem, het voer, de koe en de boer zelf. Deze schakels samen vormen het melkproductieproces. Het is belangrijk dat de schakels goed op elkaar afgesteld zijn om tot een optimaal, gezond en rendabel productieproces te komen. Om inzicht krijgen in jouw melkproductieproces hebben wij indexboeren ontwikkeld. Met de drie indexen: bodem-indeX, voer-indeX en koe-indeX, kijken we niet alleen naar de afzonderlijke onderdelen van het melkproductieproces maar juist naar het geheel en de onderlinge verbanden tussen de indeXen (schakels).

KOE-INDEX

De koe is de indicator voor de bedrijfsprocessen. Zij levert het eindproduct, melk. Wil je als ondernemer een gezond rendement bereiken, dan zijn vitale koeien een voorwaarde. Met de koe-indeX krijg je inzicht in de gezondheid, reproductie en productie van jouw veestapel. Verschillende fases die allemaal belangrijk zijn.

Omdat de koe de indicator is voor jouw bedrijfsprocessen, komen in deze indeX problemen uit voorgaande indexen tot uiting. Hoe moet je dit zien? Stel dat er uit de analyse een negatieve score op klauwproblemen naar voren komt. Dan kan de oorzaak van deze negatieve score terugleiden naar een ongezond bodembeheer.

Wat doen we?

De koe-indeX toetst de gezondheid, reproductie en productie van jouw veestapel. Zo kijken we naar levensduur van de veestapel, een goed getimede inseminatie, een hoge IR (insemination rate) en een bij het bedrijf passende tussen-kalftijd. In deze beoordeling nemen wij de doelstellingen van de ondernemer(ster) als uitgangspunt. Verder zijn de gezondheid en vitaliteit van de koe evenals het vakmanschap van de ondernemer zeer belangrijk.

Wij toetsen met de koe-indeX de volgende vier hoofdthema’s:

  • Diergezondheid veestapel
  • Vruchtbaarheid
  • Ziektestatus
  • Moderne kengetallen

De toetsing met behulp van de koe-indeX gebeurt door middel van het beoordelen van verschillende data en door observaties van de adviseur op jouw bedrijf. Voor het beoordelen van de data worden de gegevens van de MPR, de melkfabriek, veeartsen en digiklauw gebruikt.

Het resultaat

Hieruit rolt een eenvoudig overzicht met de score van jouw koe-indeX. Op basis van deze koe-indeX krijg je praktisch advies over het verbeteren van diergezondheid en vruchtbaarheid. Met de scores op de koe-indeX vertellen de koeien jou precies waar in het melkproductieproces nog ruimte voor verbetering zit.