• Nederlands
  • Deutsch
  • English

nieuws

VIB in de media: Veranderingen in rantsoen melkvee

maandag, 23 september 2019

Afgelopen week verscheen er een interessant artikel in de boerderij, waar wij aan mee hebben gewerkt, over de veranderingen in de rantsoenen van melkkoeien.

Volgens, eigenaar van VIB, Alidus Hidding is er grote winst te halen rondom planmatig ruwvoer maken, waarbij meer rekening met de kwaliteit en herkomst en de behoefte van de dieren wordt gehouden. “We maaien nu vier of vijf keer en kijken dan wat we met het voer gaan doen. Dat moet andersom: wat is de behoefte en wat voor voer is daarvoor nodig?” Niet achteraf corrigeren, maar vooraf planmatig werken.
Lees het hele artikel -> hier


Voorkom Hittestress

maandag, 24 juni 2019

De temperaturen lopen deze week weer op richting de 30 graden of meer. Het is dan belangrijk de koeien goed in de gaten te houden in verband met hittestress. De temperatuur heeft veel invloed op de koe. Een koe gedijt het beste bij een temperatuur tussen -5 en +18 graden Celsius.

Hittestress wordt veroorzaakt door een combinatie van een hoge temperatuur en luchtvochtigheid. Hoe hoger één of beide factoren, hoe moeilijker de koe haar warmte kwijt kan en er dus hittestress ontstaat. Hittestress kan al voorkomen bij een temperatuur van 21°C!

Read more


Duurzaamheidsproject provincie Drenthe

donderdag, 31 januari 2019

Wij zijn trots dat we als adviseur mee mogen werken aan het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Ons advies maakt duidelijk dat duurzaamheid en een verbetering van het bedrijfsresultaat samen kunnen gaan.

Read more


Bekalken zonder magnesium

maandag, 29 oktober 2018

Aflopen jaar hebben wij ons nieuwe adviesconcept Indexboeren geïntroduceerd. Een onderdeel van IndeXboeren is de bodem-indeX. Deze bodem-indeX geeft in één overzicht weer hoe de bodemgesteldheid is. Aan de hand van deze uitkomst krijg je als ondernemer een bekalkingslijst per perceel. Met deze praktische tool kun je de bodemgesteldheid snel (eenvoudig) verbeteren.

Read more


Cursus voeding melkvee

dinsdag, 25 september 2018

Samen met MijnVoer.nl en de onafhankelijke rundveevoedingsconsultants Liba en Nutrivice Consultancy organiseren wij een nieuwe cursus Voeding Melkvee.
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor melkveehouders die meer inzicht willen in voeding voor melkvee. Door de kennis die je opdoet in de cursus bent je in staat kritisch te kijken naar jouw ruwvoer, krachtvoer en rendement. Read more


Hittestress

dinsdag, 4 september 2018

De zomerperiode is een periode waarin alertheid geboden is. Het weer kan omslaan en temperaturen kunnen snel oplopen. De temperatuur heeft veel invloed op de koe. Een koe gedijt het beste bij een temperatuur tussen -5 en +18 graden Celsius.

Read more


Weidegang blog deel 1: Wel of geen weidegang ?

dinsdag, 10 juli 2018

In deze driedelige blog bespreken we de facetten die komen kijken bij weidegang. Hiermee willen wij je helpen bij het maken van de juiste beslissing en je voorbereiden op het weiden. In dit eerste deel bespreken we de succesfactoren van weidegang.
Read more


Blog jongveeopfok deel 2: biestverstrekking en overgang naar melk

dinsdag, 10 april 2018

In dit blog deelt Gert van Maanen zijn kennis omtrent jongvee. Gert heeft naast zijn werk als adviseur bij VIB een vleeskalverenbedrijf. Hierdoor heeft Gert veel kennis omtrent jongveeopfok, die hij graag met je deelt. In deze blog bespreekt Gert de aandachtspunten in de opfok van kalveren om je handvatten aan te reiken ter optimalisatie van jouw jongveeopfok. In deel 2 van dit blog gaat Gert op de biestverstrekking in de eerste dagen en de overgang naar (kunst)melk.
Read more


Blog jongveeopfok deel 1: afkalven en huisvesting

vrijdag, 23 maart 2018

In dit blog deelt Gert van Maanen zijn kennis omtrent jongvee. Gert heeft naast zijn werk als adviseur bij VIB een vleeskalverenbedrijf. Hierdoor heeft Gert veel kennis omtrent jongveeopfok, die hij graag met je deelt. In deze blog bespreekt Gert de aandachtspunten in de opfok van kalveren om je handvatten aan te reiken ter optimalisatie van jouw jongveeopfok. Het blog begint vanaf het moment dat het kalf geboren wordt en volgt het kalf gedurende de melkperiode.
Read more


VIB in de media: Maïsteler

donderdag, 22 maart 2018

VIB stond afgelopen maand in de Maïsteler met een interessante visie op het inzetten CCM. Silomaïs vervangen door CCM levert op een bedrijf met 120 melkkoeien (30 kg FCM en jaarrond op stal in voorbeeld rantsoen) een besparing op van 11.300 euro aan voerkosten. Het is bovendien een interessant rantsoen voor bedrijven die VLOG melk produceren.

Read more


Even voorstellen: Wilco Stolwijk

donderdag, 22 maart 2018

Graag stellen wij je onze nieuwe collega Wilco Stolwijk voor. Wilco is per 1 december gestart voor VIB consulting als rantsoenspecialist op ons kantoor in Assen.
Read more


VIB in de media in het vakblad Grondig

maandag, 12 februari 2018

Veehouders zullen de komende jaren veel meer aandacht gaan besteden aan de ruwvoerproductie. Om kosten te besparen, maar ook om
te voldoen aan de maatschappelijke trend van veel meer lokaal geproduceerd voedsel. Lees onze visie op de ruwvoerproductie in het interview met Alidus Hidding in het vakblad Grondig.

Read more


VIB in melkveemagazine met Topmaïs!

vrijdag, 22 december 2017

Door het vakblad melkveemagazine zijn wij gevraagd om mee te werken aan het project Topmaïs. Topmaïs is een initiatief van Agrio om kennis te delen met betrekking tot de maïsteelt.

VIB geeft onafhankelijk advies omtrent maisteelt aan drie deelnemers aan dit project. We gaan in op de resultaten van de maisteelt, maar vooral op de gevolgen hiervan op het rantsoen, de koeien, het bouwplan, bemesting, etc.

Onze adviseur Gert van Maanen ging afgelopen week bij ondernemer Bart de Kruijf in Werkhoven op bezoek. Lees hier het verslag:


VIB in de media: Topmaïs

donderdag, 14 december 2017

Door het vakblad melkveemagazine zijn wij gevraagd om mee te werken aan het project Topmaïs. Topmaïs is een initiatief van Agrio om kennis te delen met betrekking tot de maïsteelt.

VIB geeft onafhankelijk advies omtrent maisteelt aan drie deelnemers aan dit project. We gaan in op de resultaten van de maisteelt, maar vooral op de gevolgen hiervan op het rantsoen, de koeien, het bouwplan, bemesting, etc.

Onze adviseur Eelke Sikkema ging vorige week bij ondernemer Jan Hemstede in Ommen op bezoek. Lees hier het verslag:

 

 

 


Geknikte mais, wat nu?

dinsdag, 19 september 2017

De storm die vorige week over Nederland raasde, heeft in verschillende maispercelen zijn sporen nagelaten. Met name langere, massale maisgewassen met een hoog kolfaandeel en daarmee kolfgewicht zijn door de storm getroffen.

De getroffen mais is het meest geknikt op een stengeldeel tussen de 3e en de 4e knoop of tussen de 4e en de 5e knoop, op zo’n 50-70 cm hoogte. De geknikte stengels liggen als een soort van ‘deken’ op deze hoogte over elkaar heen.
Door een open ruimte onder deze laag kan het gewas drogen en nog enigzins verder afrijpen. In dergelijke situaties is het niet beslist noodzakelijk om direct te oogsten. Met een breuk op deze hoogte is de ervaring dat een dergelijk gewas, met een hakselaar met een rijenonafhankelijke bek, zonder al te grote veldverliezen te oogsten is.

Read more


Hoger hakselen voor besparing krachtvoer

woensdag, 13 september 2017

Bijna dagelijks horen we van onze klanten dat de mais er mooi bij staat dit jaar. Ook Maismeetnet meldt dat de mais gemiddeld een meter langer is dan vorig jaar. Dat zou moeten resulteren in een topopbrengst!

Vergeet echter niet dat bij heel veel massa de verhouding kolf versus restplant in het voordeel zal zijn van de hoeveelheid blad en stengel. Wetende dat de voederwaarde voornamelijk uit de kolf komt, kan de voederwaarde van snijmais tegenvallen.

Read more


Stel jouw bekalkingsplan op

donderdag, 17 augustus 2017

In ons voederwinningsadvies hebben wij veel aandacht voor de bodem. Dit doen wij omdat een goede opbrengst van ons land begint bij een uitgebalanceerde bodem.

Read more


Gevolgen van hitte op de vruchtbaarheid

vrijdag, 4 augustus 2017

‘Vruchtbaarheid’ is een gevolg van het management op een melkveebedrijf. Slechts een klein deel van problemen met vruchtbaarheid ligt echt aan het dier zelf. Maar laten we eerst alle neuzen dezelfde kant op zetten, want wat bedoelen we eigenlijk met ‘vruchtbaarheid’?

Read more


Jubileum

donderdag, 27 juli 2017

VIB bestaat 30 jaar, een mijlpaal die wij danken aan onze trouwe klanten en partners. Graag willen we dit met jou vieren op vrijdag 15 september. We organiseren een feestelijke jubileumdag met een interessant programma. Op deze dag nemen we je mee in de ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar. Verder delen we ons beeld van de toekomst van de sector samen met trendwatcher Richard van Hooijdonk.
Meld je vast aan, wij kijken uit naar je komst!


Hittestress

woensdag, 24 mei 2017

De zomerperiode is een periode waarin alertheid geboden is. Het weer kan omslaan en temperaturen kunnen snel oplopen. De temperatuur heeft veel invloed op de koe. Een koe gedijt het beste bij een temperatuur tussen -5 en +18 graden Celsius.

Read more


6 Tips voor optimaal inkuil management

dinsdag, 2 mei 2017

In maart hebben we een “warme” periode gehad waarin het gras behoorlijk groeide. Uit grasmetingen bleek dat het gras in het zuiden groeide met 100 kg ds/ha. De laatste dagen hebben we echter te maken met veel lagere temperaturen met zelfs een paar nachten met nachtvorst. Hierdoor is de grasgroei behoorlijk afgenomen. Bij nachttemperaturen lager dan 6-8°C stopt de omzetting van suikers naar ruwe celstof en wordt er geen extra droge stof geproduceerd. Het suikergehalte loopt met dit soort dagen behoorlijk op; elke zonnige dag komen er suikers bij die vervolgens niet omgezet worden. Hierdoor wordt het suikergehalte elke dag hoger.
Read more


VIB interview in magazine Maïsteler

woensdag, 15 maart 2017

Lees hieronder het interview met Alidus Hidding en Eelke Sikkema in het magazine Maisteler!

Met maïs meer melkproductie, gezonde koeien en hoogste mineralenefficiëntie

‘Continueteelt maïs heeft zijn langste tijd gehad’

Het is hufterproof, zorgt voor gezonde koeien, veel melkproductie en prima milieuresultaten. VIB adviseurs Alidus Hidding en Eelke Sikkema zijn echte fans van maïs, en houden een pleidooi voor de teelt van CCM. “Meer eiwit in de melk, lagere voerkosten, en met CCM geef je ook nog eens organische stof terug aan de bodem.”

Dit jaar bestaat VIB 30 jaar. Precies het tijdsbestek waarbij de maïsteelt opgang heeft gemaakt in het noorden van het land, waar het adviesbureau gevestigd is. Alidus Hidding kan zich glimlachend de eerste ervaringen met de teelt nog wel herinneren. ”Afgestorven maïs met amper kolven.”

Hoe anders is de situatie nu, con­stateert één van de drie eigenaren van VIB. “Maïs is een vaste waarde in de teelt en voeding.” Tijdens het gesprek wordt Hidding vergezeld door collega Eelke Sikkema, die voeding en voederwinning als spe­cialisme heeft. “Je kan de maïsteelt niet meer op zich bekijken. De teelt is onderdeel van de voeding, van de voederwinning, maar ook van de mestwetgeving. Je hebt overal rekening mee te houden.”

Read more


Doelstellingen 2017

vrijdag, 10 februari 2017

Het is februari, de jaarwisseling ligt al weer enkele weken achter ons. De tijd gaat snel en de onzekerheid in de melkveehouderij blijft aanhouden. Een goed moment om houvast te creëren door middel van het opstellen van jouw bedrijfsdoelstellingen voor 2017.

Read more


Cursus voer samenstellen melkvee

donderdag, 8 december 2016

Wil je meer controle over het samenstellen van je eigen mengvoer? Wil je winst behalen door online jouw mengvoer te bestellen maar mis je de nodige kennis? Geef je dan nu op voor de cursus voer samenstellen melkvee! Door de samenwerking tussen de website MijnVoer.nl en de twee onafhankelijk adviesbureaus VIB en LIBA (België) is deze cursus tot stand gekomen. In twee middagen leer je alles omtrent het samenstellen van je eigen mengvoer en het bestellen hiervan.
Read more


Kom ook naar de themamiddag jongvee opfok!

maandag, 7 november 2016

Door de strengere mestwetgeving en de mogelijke invoering van fosfaatrechten, is het belangrijk om zo min mogelijk jongvee aan te houden ter vervanging van de veestapel. Hiervoor is goede jongvee opfok noodzakelijk! Echter blijkt in de praktijk dat het jongvee achterblijft doordat de condities vaak niet optimaal zijn. Om deze reden willen wij meer aandacht besteden aan jongvee opfok en organiseren wij op 17 en 22 november twee themamiddagen waarin jongvee opfok centraal staat.

Read more


Samenwerking VIB en Groeikracht

woensdag, 2 november 2016

Met veel plezier laten wij u hierbij weten dat VIB gaat samenwerken met bodemkenniscentrum Groeikracht. Groeikracht, uit Winterswijk, is een adviesorganisatie voor ruwvoerteelt onder leiding van Gerard Abbink. Groeikracht is dé expert op het gebied van bodem en gewas. Door deze samenwerking denken wij een nog beter advies te kunnen geven over verbetering van de bodemstructuur, gras- en maisrassen als mede advies over de juiste bemesting en maai- en oogsttijdstippen. Hierdoor willen wij de kwaliteit en de hoeveelheid gewonnen ruwvoer verbeteren. Kortom we willen een optimale kwaliteit en kwantiteit van uw ruwvoer realiseren, wat resulteert in gezondere koeien en lagere voerkosten.

Read more


Voerbalans

dinsdag, 1 november 2016

Het is herfst, tijd om letterlijk de (voer) balans op te maken. Heb ik genoeg voer voor het komende jaar? Een belangrijke vraag die je nu beantwoord wilt hebben om te kunnen plannen voor het komende jaar. Je wilt niet halverwege het seizoen voor verassingen komen te staan waardoor je noodgedwongen (duur) ruwvoer of krachtvoer moet bijkopen. Je wilt als ondernemer kunnen inspelen op de markt. Als je weet wat je wanneer nodig hebt kun je gaan spelen met de voerinkoop waarmee je financieel voordeel kunt behalen.

Read more


Update fosfaatrechten

donderdag, 18 augustus 2016

Recent is RVO met het bericht naar buiten gekomen, dat de referentiegegevens voor het bepalen van de toe te kennen fosfaatrechten, zijn in te zien op rvo.nl. Dit zal de basis vormen voor de productieruimte in 2017. Het is daarom verstandig om deze gegevens te checken. Voor overleg kun je contact opnemen met jouw voederwinningsadviseur.

Read more


Optimalisatie voederwinning begint met bekalken!

donderdag, 18 augustus 2016

Maximale opbrengst per hectare begint bij de bodem. Voor een optimale voeding van mais- of grasland is een gezonde bodem essentieel. Een goed bodemleven draagt bij aan het maximaliseren van de opbrengst.

Read more


Wat betekent de kringloopwijzer voor uw bedrijf?

dinsdag, 19 juli 2016

Met ingang van 2016 is de kringloopwijzer verplicht voor alle melkveehouders in Nederland. Deze verplichting is opgelegd door de zuiververwerkers aangesloten bij de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). Dit betekent dat het hiermee ook voor alle melkveehouders verplicht is om aan alle voorwaarden van de kringloopwijzer te voldoen. Deze verplichting kent geen wettelijke basis, echter de afname van uw melk is hiermee wel verzekerd.

Read more


Krachtvoergift aanpassen aan weiderantsoen

woensdag, 4 mei 2016

Na het wisselende weer is er eindelijk mooi weer in aantocht.  De koeien gaan naar buiten of als de koeien op stal blijven wordt er vers gras gevoerd. De lente is eindelijk echt begonnen, maar let op!
Door de overgang van het stalrantsoen naar het weiderantsoen moet de krachtvoergift en de krachtvoerkeuze worden aangepast. In de praktijk zien wij regelmatig dat boeren de krachtvoergift te laat aanpassen. Indien deze aanpassing niet tijdig wordt doorgevoerd heeft dit een negatieve invloed op de gezondheid van de koe. Daarbij maak je als ondernemer, door de te hoge krachtvoergift, onnodige kosten.

Read more


Fosforverlaging niet ten koste van gezonde koe

dinsdag, 22 maart 2016

Nu het besluit eindelijk is genomen over de fosfaatrechten, gaat de sector op zoek naar grenzen om de beperking zo min mogelijk te voelen.

Er wordt veel gesproken over het vergroten van mineralenefficiëntie via BEX en de kringloopwijzer. Daarnaast willen ondernemers de hoeveelheid jongvee terugbrengen en de levensduur van de koe verhogen. Uiteraard komt ook het verder terugdringen van fosfor via het voer weer aan de orde. Op zich een goede zaak maar zitten hier ook grenzen aan?

Read more


Ondernemerschap anno 2016

dinsdag, 22 maart 2016

Ondernemerschap, dit was het thema van onze klantendag afgelopen februari. Waarom dit onderwerp? In de roerige tijden waarin wij ons momenteel bevinden is weinig zeker. Wat eerder een vast gegeven was, denk aan het quotum, heeft plaatsgemaakt voor verandering en onzekerheid. Iets wat veel ondernemers lastig vinden om mee om te gaan. Wat gebeurt er met de melkprijs en de fosfaatrechten? Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar je als ondernemer dagelijks mee te maken hebt. Het zijn de tijden waarin het kaf van het koren wordt gescheiden. Er zijn ondernemers die het niet langer volhouden en soms gedwongen zijn te stoppen. Maar er zijn ook ondernemers die boven komen drijven. Ondernemers die het wel redden. Maar wie zijn deze ondernemers? En waarom kunnen zij wel overleven in deze tijden?

Read more


Weet u wat de pH waarde is van uw grond?

dinsdag, 22 maart 2016

Door het invoeren van de fosfaatrechten is het noodzakelijk efficiënt om te gaan met de mineralenhuishouding. Een goed hulpmiddel hierbij is de kringloopwijzer. Deze laat zien waar de sterke en zwakke punten in het bedrijf zitten als het gaat om mineralenbenutting. Door efficiënt om te gaan met het mineralengebruik kunnen hogere gewasopbrengsten worden behaald. Tevens wordt het verlies in mineralen verminderd. Dit zijn belangrijke punten waar je als ondernemer meer grip op krijgt.

Read more


Hoe ziet de financiële planning voor 2016 eruit?

dinsdag, 22 maart 2016

2016 is alweer drie maanden onderweg en nog steeds zien we geen herstel van de melkprijs. Gevolg is dat de liquiditeit op de meeste bedrijven nog langer onder druk staat. In de meeste gevallen betekent dit opnieuw inzichtelijk maken hoe uw bedrijf 2016 doorkomt. Als het goed is weet u wat de invloed van de AMvB-grondgebondenheid op de bedrijfsvoering is. De fosfaatrechten zullen worden ingevoerd echter is de exacte uitwerking nog niet bekend. Dit mag geen excuus zijn om geen planning te maken. Dit betekent dat je hebt bepaald wat de optimale productieomvang in 2016 is voor het bedrijf. En wat onder normale omstandigheden haalbaar is. Daarmee is inzichtelijk wat de invloed van de verwachte melkprijs is op de uiteindelijke liquiditeit voor 2016.

Read more