fbpx
  • Nederlands
  • Deutsch
  • English

Blog VIB

Overgang van stal naar weidegang

dinsdag, 30 maart 2021

Melkkoeien weidegang

Als de melkkoeien in het voorjaar weer naar buiten gaan, is het belangrijk om daar qua rantsoen rekenschap mee te houden.
Weidegras is anders dan graskuil en mais. Vers gras kan van dag tot dag  variëren. Kort gras bijvoorbeeld bevat veel eiwit. En bij koude nachten en veel zon overdag, bevat het gras veel suiker.
Als melkveehouder zal je dus moeten anticiperen op deze omstandigheden. 

Bouw het weideseizoen langzaam op
Uiteraard is het effect van (te) veel eiwit of suiker ook afhankelijk van de hoeveelheid gras die de koeien (kunnen) opnemen.
Eén kilogram droge stof gras geeft nagenoeg geen verstoring in de pens, maar 5 kilogram droge stof wel. Bouw daarom het weideseizoen langzaam op en ga niet ineens 8 uur per dag weiden. 

Zorg voor grof materiaal ter compensatie
Om de pens te helpen bij de mogelijke verstoringen, is het altijd goed om tijdens de overgang van stal naar weidegang, een buffer te voeren in de vorm van gisten of natriumbicarbonaat. Biedt grof materiaal (hooi of gerstestro) ter vrije opname aan, zodat koeien zich kunnen corrigeren indien nodig. Koeien merken dit zelf meestal eerder, dan wij het zien. 

Pas krachtvoer- en eiwitverstrekking aan
Wij maken 24 uurs-rantsoenen. Wanneer de koeien echter 8 uren in de weide lopen, kan het verschil tussen een dagrantsoen en nachtrantsoen erg groot zijn. Hou hier rekening mee bij de krachtvoer- en eiwit-verstrekking. Wanneer pensen vol zitten met eiwitrijk en snel verteerbaar weidegras, is extra energie en eiwitaanvulling op dat moment niet nodig. Maar, gedurende de nacht wordt dit wel weer belangrijk. Zeker wanneer het nachtrantsoen erg eiwitarm en traag verteerbaar is. Dit houdt in dat krachtvoerboxen anders ingesteld moeten worden (start nieuwe periode, portie grootte e.d.). Overleg aanpassingen met je adviseur. 

Pas je krachtvoerbestelling ook aan
Kijk vooruit. Let er met het bestellen van je krachtvoer ook op dat je dit alvast afstemt op de geplande weidegang.
Voorkom dat je niet met een silo ‘verkeerd’ krachtvoer zit, wat niet passend is bij een rantsoen met vers gras.

 

Wil je meer weten over de overgang naar weidegang of het juist instellen van de krachtvoerboxen? 

Neem dan contact met ons op: info@vibconsulting.nl of
+31 (0) 592 614265