fbpx
  • Nederlands
  • Deutsch
  • English

Blog VIB

VIB in de media: Veranderingen in rantsoen melkvee

maandag, 23 september 2019

Afgelopen week verscheen er een interessant artikel in de boerderij, waar wij aan mee hebben gewerkt, over de veranderingen in de rantsoenen van melkkoeien.

Volgens, eigenaar van VIB, Alidus Hidding is er grote winst te halen rondom planmatig ruwvoer maken, waarbij meer rekening met de kwaliteit en herkomst en de behoefte van de dieren wordt gehouden. “We maaien nu vier of vijf keer en kijken dan wat we met het voer gaan doen. Dat moet andersom: wat is de behoefte en wat voor voer is daarvoor nodig?” Niet achteraf corrigeren, maar vooraf planmatig werken.
Lees het hele artikel -> hier