fbpx
 • Nederlands
 • Deutsch
 • English
icoon-voeding

Onafhankelijk voeradvies

VIB geeft onafhankelijk voeradvies voor uw melkvee.

Onze voeradviseurs geven u advies op maat op basis van jarenlange ervaring, onderzoek en analyses. En uiteraard met de gezondheid van uw melkkoeien als uitgangspunt.

Ongebonden advies

Onze voeradviseurs werken met eigen ontwikkelde normeringen en software voor het maken van een rantsoenberekening voor uw melkvee. Onze werkwijze is gebaseerd op jarenlang onderzoek naar en analyses van hoogproductief melkvee. Bovendien zijn wij niet gebonden aan een voerleverancier; wij geven onafhankelijk advies voor uw rundvee.

Eigen mengvoer samenstelling

VIB Consulting stelt bij voorkeur de samenstelling van uw mengvoer zelf samen want dit levert vaak het beste resultaat op voor uw melkvee. Deze samenstellingen worden door bijna alle mengvoerleveranciers geproduceerd, dus kunnen we onafhankelijk adviseren.

Advies op maat

Elk melkveebedrijf is uniek, dat snappen wij. Daarom geven wij alleen advies op maat, geoptimaliseerd voor uw bedrijfssituatie en managementstijl. Daarbij heeft VIB  speciale adviesprogramma’s voor melkveehouders die TMR voeren en voor melkveehouders die robotmelken.

Kennismaking met nulmeting

Hoe werkt ons adviestraject? Die bevat in essentie twee stappen: een kennismakingsgesprek op uw melkveebedrijf eventueel gevolgd door een begeleidingstraject. Aan dit eerste gesprek zitten geen kosten verbonden, mits u klant wordt. Mocht het bij dat gesprek blijven, dan rekenen wij wel advieskosten.

Tijdens een eerste bedrijfsbezoek maken we kennis met u, uw werkwijze en uw melkveebedrijf. We bespreken onder andere de volgende thema’s:

 • voerkosten
 • rantsoenefficiëntie
 • gezondheid van uw melkvee
 • rantsoen jongvee en droge koeien
 • samenstelling krachtvoer

Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden voor een samenwerking waarbij VIB een regulier bedrijfsbegeleidingstraject of een troubleshooting traject voorstelt. Het resultaat van ons kennismakingsgesprek is een goede nulmeting met een voorstel voor vervolgaanpak.

Adviestraject versie 1: bedrijfsbegeleiding

De reguliere bedrijfsbegeleiding gaat uit van een compleet rantsoenadvies melkvee. Samen met u stellen we een plan van aanpak op voor uw voermanagement. Terwijl u daarmee aan de slag gaat, komen wij elke zes weken meekijken op uw melkveebedrijf naar de voortgang. We kijken mee in de stal en op het erf en adviseren u over onder meer:

 • De gezondheid van uw veestapel
 • We beoordelen alle diergroepen en kijken naar bijvoorbeeld klauwproblemen, pensvulling, vacht;
 • Effecten van alle rantsoenen en eventuele aanpassingen
 • Seizoensgebonden thema’s zoals de kwaliteit van de grasmat, keuze maïsras , beweiding

En wilt u liever flexibel de bedrijfsbezoeken van onze voeradviseurs inplannen? Dat kan in overleg ook.

Adviestraject versie 2: Troubleshooting

Het kan voorkomen dat tijdens het eerste bedrijfsbezoek, de nulmeting, een specifiek probleem wordt vastgesteld. Onze onafhankelijke specialisten kunnen u in dat geval helpen middels een troubleshooting traject. We doen onderzoek op uw melkveebedrijf en analyseren waarom het probleem de ontwikkeling van uw bedrijf tegenhoudt. Om de achtergrond te achterhalen en onze ervaring en expertise goed te kunnen laten gelden, plannen we hiervoor eventueel meerdere bedrijfsbezoeken in.

Is het probleem onder controle? Dan kunt u een naar een regulier adviestraject voor uw melkveebedrijf overgaan.

PRODUCTEN

Vanuit onderzoek en praktische waarnemingen op melkveebedrijven is door VIB een aantal producten ontwikkeld. Dit met als doel de adviesfunctie te ondersteunen en daardoor de resultaten verder te optimaliseren. Het gebruik van deze producten heeft geleid tot zeer goede resultaten bij onze clientèle.

SUPERVIB

SuperVIB is een opstartbrok die is ontwikkeld door VIB. SuperVIB is een energierijk hoogenergetisch krachtvoer voor hoogproductieve koeien. Deze brok stimuleert de voeropname waardoor koeien sneller meer droge stof opnemen.

De positieve effecten van SuperVIB zijn:

 • Een snelle stijging van de voeropname na afkalven
 • Afnemende kans op slepende melkziekte
 • Betere vruchtbaarheid
 • Hogere melkproductie
 • Gezondere koeien

MINERALEN

Na jarenlang onderzoek heeft VIB de gangbare behoeftenormen voor mineralen met betrekking tot macro elementen, micro elementen en vitaminen aangepast. De aanpassing van de normen is noodzakelijk om verbeterde resultaten te verkrijgen t.a.v. vruchtbaarheid, klauwgezondheid, uiergezondheid en de ontwikkeling van jongvee.

De door ons ontwikkelde mineralen zijn:

 • VIBTRADE Basis: Voor melkvee en jongvee
 • VIBTRADE Kern-Z:  Geconcentreerd mengsel voor zandgronden
 • VIBTRADE Kern-K:  Geconcentreerd mengsel voor kleigronden
 • VIBTRADE Kern-M:  Geconcentreerd mengsel voor maïsrijke rantsoenen en/of met een groot aandeel bijproducten
 • VIBTRADE Droogstand:  Voor droogstaande koeien en hoogdrachtige pinken

 VIBTRADE is GMP+ gecertificeerd reg.nr. 40114. Producent Tromp B.V. met QS nr. 4048 4731 55038
De mineralen zijn GMP+FSA geborgd.

Meer weten?

Neem contact op met Alidus Hidding via 0592-614 265 of ahidding@vibconsulting.nl