• Nederlands
  • Deutsch
  • English
BODEM
VOER
KOE
GEZOND RENDEMENT

Voor een optimale kwaliteit en kwantiteit ruwvoer is een gezonde bodem essentieel. De bodem-indeX toetst de kwaliteit van jouw bodem en gaat daarbij uit van de kracht van de bodem en de behoefte van het gewas. Je krijg advies over de verbetering van de structuur van jouw bodem en de juiste bemesting. Het resultaat: optimaal eigen ruwvoer, in kwaliteit en kwantiteit.

Uitgaande van jouw eigen geteelde ruwvoer worden jouw koeien optimaal gevoerd. De voer-indeX toetst de samenhang van het hele voedingsproces: van de grond tot opname door de koe. Gedurende dit voedingsproces zijn vele factoren van invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het ruwvoer. Het resultaat: lagere voerkosten en gezondere koeien.

Zonder vitale koeien geen gezond rendement. De koe-indeX geeft jou in één oogopslag inzicht in de gezondheid, reproductie en productie van de veestapel. Wij sterven ernaar jouw koeien minimaal vier lactaties probleemloos melk te laten geven, op basis van jouw eigen ruwvoer. Het resultaat: een duurzame veestapel.

De heldere overzichten van IndeXboeren laten in één oogopslag zien hoe het ervoor staat met mijn bedrijf. Met behulp van al die gegevens komt VIB met scherpe inzichten en praktische tips, die precies passen bij jouw eigen bedrijfssituatie en managementstijl. Het resultaat: met minder inspanning een gezond rendement.

GEZOND RENDEMENT

De heldere overzichten van IndeXboeren laten in één oogopslag zien hoe het ervoor staat met mijn bedrijf. Met behulp van al die gegevens komt VIB met scherpe inzichten en praktische tips, die precies passen bij jouw eigen bedrijfssituatie en managementstijl. Het resultaat: met minder inspanning een gezond rendement.

KOE

Zonder vitale koeien geen gezond rendement. De koe-indeX geeft jou in één oogopslag inzicht in de gezondheid, reproductie en productie van de veestapel. Wij sterven ernaar jouw koeien minimaal vier lactaties probleemloos melk te laten geven, op basis van jouw eigen ruwvoer. Het resultaat: een duurzame veestapel.

VOER

Uitgaande van jouw eigen geteelde ruwvoer worden jouw koeien optimaal gevoerd. De voer-indeX toetst de samenhang van het hele voedingsproces: van de grond tot opname door de koe. Gedurende dit voedingsproces zijn vele factoren van invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het ruwvoer. Het resultaat: lagere voerkosten en gezondere koeien.

BODEM

Voor een optimale kwaliteit en kwantiteit ruwvoer is een gezonde bodem essentieel. De bodem-indeX toetst de kwaliteit van jouw bodem en gaat daarbij uit van de kracht van de bodem en de behoefte van het gewas. Je krijg advies over de verbetering van de structuur van jouw bodem en de juiste bemesting. Het resultaat: optimaal eigen ruwvoer, in kwaliteit en kwantiteit.

Onder invloed van de juiste bodemomstandigheden, de juiste bemesting en gunstige weersomstandigheden staat er een prachtig product op het land.
Vervolgens begint het traject vanaf het land tot in de koe. Een traject waarin een aantal cruciale keuzemomenten zitten. Daarbij komen er tijdens dit traject een aantal biologische processen op gang (denk aan gisting, broei etc.) waarmee rekening gehouden moet worden. Het is dan ook van belang dit traject nauwkeurig te managen (met jouw vakmanschap).
Het is belangrijk je te realiseren dat deze keuzes en processen van invloed zijn op de kwaliteit. Het verlies door fermentatie, veld-, uitkuil- en voederverliezen is minstens 10%. Gemiddeld kunnen er in dit hele traject verliezen ontstaan van 15 tot 35 %. Dit percentage wil je uiteraard zo laag mogelijk houden

Wat doen we?

De voerindex checkt de weg van jouw eigen geteelde ruwvoer, vanaf het land tot in de koe. Wij toetsen het voedingsproces op de volgende vier hoofdthema’s:

  • Ruwvoer-indeX – de gras en maiskuilen worden gescoord/beoordeelt met onze eigen ontwikkelde ruwvoer-indeX
  • (Uit)Kuilmanagement
  • Voermanagement
  • Stalmanagement

De toetsing met behulp van de voer-indeX gebeurt in twee fases. De eerste fase is de beoordeling van ingelezen data uit de ruwvoeranalyses met behulp van onze eigen ontwikkelde ruwvoer-indeX. Tijdens de tweede fase worden er metingen en observaties op jouw bedrijf gedaan door onze adviseur.

Het resultaat

De data uit de ruwvoer-indeX en de metingen en observaties op het bedrijf vormen de uiteindelijke score op jouw voer-indeX. Dit wordt weergegeven in een eenvoudig overzicht. Meer inzicht in het voedingsproces resulteert in een gericht en praktisch advies waarmee je direct aan de slag kunt.