fbpx
  • Nederlands
  • Deutsch
  • English

Over VIB

VIB is een internationaal onafhankelijk adviesbureau voor de moderne melkveehouderij. Vanuit de filosofie “structurele verbeteringen van bedrijfsresultaten” is VIB in 1987 ontstaan onder de naam Veeteeltkundig Ingenieurs Bureau.

Wat begon met expertise op het gebied van veevoeding is uitgegroeid tot een adviesbureau die het vernieuwende adviesconcept IndeXboeren heeft ontwikkeld. Met dit adviesconcept, waarin de bodem, voer en koe centraal staan, ondersteunen wij de agrarisch ondernemer.

VIB ontwikkelde het adviesconcept Indexboeren om melkveehouders meer inzicht te verschaffen in de processen die zich op het melkveebedrijf afspelen. Met meer inzicht in deze processen kun je sneller en beter inspelen op wijzigende omstandigheden. De visie van VIB is al ruim 30 jaar om het proces zodanig te beïnvloeden, zodat de oorzaak weggenomen wordt. Dit is niet altijd de snelste en makkelijkste route, maar uiteindelijk wel de meest duurzame.

Missie en visie

VIB is dé sparring partner voor de moderne melkveehouder. Wij geloven in het vinden van oplossingen in de praktijk, niet in theorie. Als onafhankelijk adviseur kijken wij naar het hele bedrijf en de bedrijfsprocessen. Ons doel is om de ondernemer of onderneemster inzicht te geven in zijn/haar bedrijfsprocessen zodat zij zelf inzien waar verbeteringen te realiseren zijn.

Vaak worden problemen opgelost “for the time being”, maar de oorzaak van de problemen blijft in stand. Deze oorzaak kan voortkomen uit verschillende processen op het bedrijf. We kijken dus naar zowel de bron als de onderlinge verbanden tussen de processen die op het bedrijf spelen. Dit brengen we in beeld door middel van indexen, die zowel cijfermatig als in grafiek/plaatjes gepresenteerd worden. De hoeveelheid info wordt teruggebracht tot één eenvoudig leesbaar A-4tje per Index. Wij gaan uit van de ondernemer, daarom is het advies praktijkgericht. De index geeft aan wat de sterke en minder sterke punten van het bedrijf zijn. Vervolgens kunnen we per onderdeel het probleem uitdiepen.

Onze klanten

VIB werkt voor melkveehouders in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Roemenië en Canada. Door haar brede kennis werkt VIB tevens samen met verschillende partijen die werkzaam zijn in de melkveehouderij. Enkele voorbeelden hiervan zijn mengvoerbedrijven, leveranciers van supplementen, dierenartsen en loonwerkbedrijven.

Benieuwd naar de ervaringen van onze klanten?

Max van Mensvoort, melkveebedrijf 190 koeien

“Vanaf 2007 hebben wij VIB ingeschakeld voor de begeleiding op het gebied van voeding. Later is deze advisering uitgebreid met het nieuwe adviesconcept IndeXboeren. De reden dat wij VIB hebben ingeschakeld is hun goede kennis van zaken. Wat mij verder aanspreekt is hun praktische benadering. Onze adviseur, Alidus, gaat altijd eerst de stal in tijdens het bedrijfsbezoek. Hij pakt het voer wat voor het voerhek ligt en ruikt en voelt om de kwaliteit te kunnen bepalen. Hij kijkt naar de conditie van de koeien en bespreekt met mij wat hij waarneemt.

Verder zijn wij, samen met VIB, actief in onze graslandverbetering. En de resultaten zijn er! De productiviteit van ons grasland is behoorlijk gestegen. Ook hier heeft het VIB een praktische benadering. We gaan samen met de adviseur het grasland in om het grasland te scoren. Hiervan leer je veel over je grasland.

Het team